Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym i przekazywania darowizn

 

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep internetowy sklep.pracownia.org.pl oraz przekazywania darowizn, prowadzony przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w miejscowości Bystra, kod pocztowy 43-360, ul. Jasna 17, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120960, o numerze NIP 547-15-17-679, REGON 070028248, e-mail: biuro@pracownia.org.pl.

 

§2
1. Za „Sklep” należy rozumieć – sklep internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej, ul. Jasna 17 pod adresem internetowym sklep.pracownia.org.pl.
2. Za „Towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się: Miesięcznik Dzikie Życie w wydaniu papierowym i wydaniu elektronicznym, książki papierowe, książki audio, odzież, filmy, kalendarz, kubek, gadżety reklamowe stowarzyszenia, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, InPost lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Sklepu internetowego sklep.pracownia.org.pl (Bystra k. Bielska-Białej, ul. Jasna 17).
3. Za „e-wydania” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na udostępnieniu do pobrania z konta Klienta w Sklepie, takich treści cyfrowych jak: e-książki, e-prasa, e-książki audio.
4. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Sklepu internetowego sklep.pracownia.org.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
5. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym sklep.pracownia.org.pl (zgodnie z art. 22 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).
6. Za „Konto” należy rozumieć konto klienta w Sklepie sklep.pracownia.org.pl, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
7. Za „Zamówienie” należy rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów z prowadzącym Sklep – Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
8. Za „Formularz rejestracji” należy rozumieć formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
9. Za „Formularz zamówienia” należy rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Za „Umowę Sprzedaży” należy rozumieć umowę sprzedaży Towaru zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
11. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.


§3
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, województwo.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Biura Obsługi Klienta drogą mailową:
sklep@pracownia.org.pl.


§4
Zasady składania zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
2. Wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
6. 
Potwierdzić zamówienie, kliknąć w zależności od sposobu płacenia „Płacę teraz z PayU”, „Zapłać przez Przelewy24” lub „Potwierdź zamówienie”.
7. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją Zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.


§5
Warunkiem realizacji Zamówienia jest:
1. jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu Zamówienia, oraz
2. potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta dokonane poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (e-mail) ze Sklepu, a dodatkowo w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, albo w razie złożenia Zamówienia dotyczącego e-wydania, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sklepu.


§6
Cena i koszt dostawy Towaru
1. Cena Towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego Towaru. Na ostateczny koszt Zamówienia składają się cena Towaru i opłata za przesyłkę.
2. Koszt dostawy nie jest doliczany do e-wydań.

3. Realizacja zamówienia zagranicznego – kienci, którzy chcą dokonać zamówienia z wysyłką za granicę proszeni są o kontakt pod adresem sklep@pracownia.org.pl


§7
Realizacja zamówienia
1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach i e-wydaniach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o Towarach i e-wydaniach podawane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


§8
1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów Towarów w magazynie lub dostępności e-wydań na platformie dystrybutora, z usług którego korzysta Sklep.
2. Towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Towar wysyłany jest tylko w Dni Robocze.
3. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych Towarów z Zamówienia. Aktualny status Zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce „Twoje zamówienia”. Termin skompletowania zamówienia określany jest według Towaru o najdłuższym czasie realizacji.


§9
1. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje kilka pozycji Towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki, ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych Towarów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, Zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę). W takim przypadku Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Na życzenie Klienta Sklep może podzielić Zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii Zamówienia.


§10
O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.


§11
1. Jeśli Zamówienie obejmuje łącznie towary oraz e-wydania realizowane jest ono dwutorowo.
2. E-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Sklepie.
3. E-wydania (formaty epub, mobi) należy pobrać zgodnie z instrukcją przekazaną drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta w terminie podanym na Zamówieniu.


§12
1. Zamówienie na Towary zostanie zrealizowane zgodnie z informacją o dostępności Towaru, która znajduje się przy każdym produkcie.
2. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
3. Średni czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 5 Dni Roboczych.


§13
Zamówienie na Towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.


§14
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.


§15
Liczba zamawianych Towarów lub e-wydań nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dane e-wydanie może zostać zamówione tylko raz w danym Zamówieniu.


§16
1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje od Sklepu fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu.
2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
3. W przypadku zamówienia e-wydania faktura VAT lub potwierdzenie zakupu zostaną wysłane do 7 dni od realizacji Zamówienia (pobrania pliku przez Klienta), na adres e-mail lub drogą tradycyjną (Pocztą Polską) na dane podane podczas składania Zamówienia.


§17
Zmiana lub rezygnacja z Zamówienia
Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania Zamówienia do wysyłki. Aktualny status Zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce „Historia zamówień”. Wprowadzanie zmian możliwe również poprzez kontakt ze Sklepem
sklep@pracownia.org.pl.


§18
1. Złożone Zamówienie może być anulowane drogą mailową: sklep@pracownia.org.pl.
Anulować można Zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy lub w przypadku gdy plik nie został pobrany w ciągu 14 dni oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.
2. W przypadku e-wydań anulować można jedynie Zamówienia, które nie zostały opłacone.


§19
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, musi zwrócić zakupiony Towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego Towaru należy dołączyć numer Zamówienia.
2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę Towaru oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta.
3. Jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
4. Klient płaci za odesłanie Towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie Towaru.
6. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie Towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.
7. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłącznie Klienta będącego Konsumentem.


§20
1. W przypadku e-wydań odstąpienie od umowy nie jest dopuszczalne, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
2. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dotyczącej e-wydania jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.

 

§21
1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego Towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego Towaru należy dołączyć numer Zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego Towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub kurierem.
3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany Towar.
4. Za Towar wadliwy uznaje się Towar, który posiada wady fizyczne.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 

§22
1. W przypadku reklamacji e-wydań należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail:
sklep@pracownia.org.pl.
2. Za wadliwe e-wydanie uznaje się plik, który posiada wady techniczne.
3. Sklep nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez Sklep format oferowanych e-wydań, lub niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazany na stronach Sklep pod danym e-wydaniem.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do Sklepu. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.

 

§23
Formy płatności w Sklepie i formy przekazywania darowizn
Sklep oferuje trzy formy płatności za zamówione Towary:
1. Przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
Przelew musi zawierać numer Zamówienia sklepowego.
2. Szybkimi płatnościami (za pośrednictwem platform płatniczych Przelewy24, PayU) – towar będzie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu, że cała należność za towar została uiszczona.
3. Kartą kredytową – Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty kredytowej za pośrednictwem PayU lub Przelewy24.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
Darowizny można przekazywać:
5. Przelewem bezpośrednio na konto stowarzyszenia – w treści przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe” lub Darowizna ze wskazaniem konkretnego celu – cele można wybrać z widocznych tu: https://pracownia.org.pl/wesprzyj-nas lub tu: https://dzikiezycie.pl/wesprzyj-nas/wspieram-dzikie-zycie.
6. Szybkimi płatnościami (za pośrednictwem platform płatniczych Przelewy24.pl, PayU).
7. Kartą kredytową – po udanej autoryzacji karty kredytowej za pośrednictwem PayU lub Przelewy24.pl
8. Istnieje możliwość przekazania pojedynczej wpłaty w wysokości: 25 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł lub kwoty o wysokości określonej indywidualnie przez Darczyńcę.

9. Darowizny są przeznaczane na realizację celów statutowych Stowarzyszania określonych Statutem. W przypadku wskazania przez Darczyńcę konkretnej kampanii lub działania darowizna zostaje przeznaczona na realizację tej konkretnej kampanii lub celu.
Numer rachunku bankowego Sklepu Stowarzyszenia i Stowarzyszenia: BS Bystra: 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

 

§24
Darowizny – płatności cykliczne
1. W ramach subskrypcji do usługi płatności cyklicznych PayU użytkownicy mają możliwość założenia indywidualnego Konta na Portalu. Utworzenie Konta na Portalu jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Klient zawierając umowę ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (dalej: Stowarzyszenie) oraz wybierając określoną kwotę wsparcia, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
3. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia. Zwracany podczas płatności z PayU, Token zawiera zaszyfrowany przez PayU, maskowany numer karty oraz datę ważności, dzięki czemu Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie musi przetwarzać pełnego numeru karty.
4. Istnieje możliwość dokonania wpłaty cyklicznej w wysokości: 25 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł lub kwoty o wysokości określonej indywidualnie przez Klienta.
5. W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych, prosimy kliknąć w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: sklep@pracownia.org.pl. W przypadku maila, w treści informacji proszę wpisać imię i nazwisko, adres e-mail (na który była zakładana deklaracja przystąpienia do płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.
6. W przypadku reklamacji związanej usługą płatności PayU, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej PayU: www.payu.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

§25
Informacje handlowe
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Sklepu sklep.pracownia.org.pl (Biuletyn).
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Biuletynu za pośrednictwem Sklepu lub samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” – Subskrypcja biuletynu.


§26
Nazwy producentów towarów i e-wydań oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.


§27
Ochrona danych osobowych
1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych sklep.pracownia.org.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce prywatności
http://sklep.pracownia.org.pl/polityka-prywatnosci.


§28
Wymagania techniczne
Aby dokonać zakupów w Sklepie, Klient powinien:
- posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet.
- umożliwić przesyłanie do przeglądarki internetowej i poprawną obsługę plików ciasteczek (tzw. cookies).
- korzystać z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą JavaScript.
- korzystać z aktualnych wersji przeglądarek internetowych, przy czym sklep może nie działać poprawnie w przeglądarkach starszych niż np. FireFox 3, Chrome 2, Internet Explorer 7, Opera 9.


§29
Kontakt ze Sklepem oraz Stowarzyszeniem
Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do: Sklep.pracownia.org.pl
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
e-mail: sklep@pracownia.org.pl
tel. 501 285 417
w godz. 9:30-17.30 (poniedziałek – piątek).


§30
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.