O nas

Poznajmy się

POZNAJMY SIĘ

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od przeszło 30 lat inicjuje kampanie wspierające ochronę miejsc cennych przyrodniczo, edukuje oraz informuje społeczeństwo o problemach środowiska, a także zachęca do jego aktywnej ochrony. Działamy lokalnie (dla konkretnego miejsca) i globalnie (wprowadzamy zmiany systemowe). Stoimy na straży unikatowych walorów przyrodniczych Polski, pilnujemy przestrzegania prawa oraz dbamy o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. Chcemy żyć w państwie, gdzie dzika przyroda jest powodem do dumy, a jej ochrona - sprawą oczywistą. Troszcząc się o środowisko, nie zapominamy o interesie ludzi - wspieramy rozbudowę sieci drogowej w Polsce, ale taką która uwzględnia dobro migrujących zwierząt.

Jesteśmy skuteczni - o naszej pracy świadczą uratowane miejsca, lepiej chronione gatunki, doskonalsze przepisy, a także bardziej świadome i wrażliwe społeczeństwo.

JAK PRACUJEMY?

Od 16 lat rozwiązujemy najważniejsze problemy przyrodnicze łączące się z modernizacją sieci drogowej w Polsce. Wskazujemy najlepsze miejsca budowy przejść dla zwierząt oraz promujemy inne rozwiązania ograniczające ich śmiertelność. Szkolimy pracowników biur projektowych i planistycznych, administracji drogowej i kolejowej. Opracowaliśmy unikatowe publikacje na temat planowania i realizacji inwestycji transportowych z uwzględnieniem dbałości o przyrodę.

Prowadzimy Stację Edukacji Ekologicznej w Bystrej (Beskid Śląski). Kształcimy tu i motywujemy osoby pragnące skutecznie przeciwdziałać niszczeniu środowiska. Z wykładami jeździmy też po całej Polsce i za granicę - przez ćwierć wieku zrealizowaliśmy ponad tysiąc różnego rodzaju zajęć, warsztatów i szkoleń. Tak je planujemy, by były inspiracją zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Wiele z nich zostało nagrodzonych.

Środowisko to nasze wspólne dobro i jego bogactwo nie może być przez nikogo zawłaszczane, bądź niszczone. Potrafimy odróżnić sytuacje, w których kompromis jest możliwy od tych, kiedy przyroda nie może pójść na ustępstwo. Wtedy stajemy po jej stronie i angażujemy naszą wiedzę, pasję oraz doświadczenie naszych zwolenników. Uratowanie Doliny Rospudy, ochrona Tatr i Puszczy Białowieskiej, objęcie ścisłą ochroną wilków i rysi - to jedne z naszych ważniejszych sukcesów.

Nasze kompetencje

doświadczenie

solidna wiedza

otwartość na współpracę

zaangażowanie

wytrwałość

niezależność

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nie przyjmuje pieniędzy (ani innej pomocy) od podmiotów, których działania ingerują w stan środowiska naturalnego, np. deweloperów. Dzięki temu jesteśmy w pełni niezależni i niepodatni na wszelkie formy nacisku.

rzetelność

Dobro przyrody – roślin, zwierząt, ekosystemów – może budzić wiele emocji. I wcale to nas nie dziwi. Jednak wszelkie nasze działania inicjujemy i prowadzimy na podstawie racjonalnych przesłanek – wyników badań i naukowych prognoz.

współtworzenie

Środowisko to nasze wspólne dobro i nasz wspólny obowiązek. Nie tworzymy zamkniętego klubu tych, którzy znają się na jego ochronie najlepiej i mają na nią wyłączność. W każdej chwili możesz do nas dołączyć! Ziemia to nasz jedyny Dom. Dbajmy o niego wspólnie.

SOLIDNA WIEDZA

Działamy w oparciu o racjonalne przesłanki – zdobytą wiedzę naukową, praktykę, prowadzone własne badania naukowe. Nasze publikacje są unikatowymi, specjalistycznymi podręcznikami, które szczegółowo prezentują zagadnienia ochrony zwierząt przy drogach i liniach kolejowych.