O nas

Poznajmy się

Nasza misja

Od ponad 30 lat konsekwentnie realizujemy misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody. Jesteśmy przekonani, że dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego to działanie na rzecz wszystkich istot, zarówno przyrody jak i ludzi.

Działamy lokalnie (dla konkretnego miejsca) i globalnie (wprowadzamy zmiany systemowe). Stoimy na straży unikatowych walorów przyrodniczych Polski, pilnujemy przestrzegania prawa oraz dbamy o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. Chcemy żyć w państwie, gdzie dzika przyroda jest powodem do dumy, a jej ochrona – sprawą oczywistą.

O naszej pracy świadczą uratowane miejsca (Puszcza Białowieska, Dolina Rospudy), lepiej chronione gatunki (wilki i rysie), doskonalsze przepisy (zmiana prawa łowieckiego w 2018 r.), a także bardziej świadome i wrażliwe społeczeństwo (wydajemy Miesięcznik Dzikie Życie oraz prowadzimy warsztaty Strażników Lasu i Strażników Klimatu).

Jak pisał jeden z założycieli naszego stowarzyszenia – Janusz Korbel – Pracownia, to przede wszystkim praca, a nie trzymanie się bardziej czy mniej ekologicznych poglądów, dyskusje i spory. To praca w ramach swoich kompetencji i umiejętności. Praca dla siebie, a więc praca dla Matki Ziemi.

Więcej o nas

Zaczęliśmy pracę dla przyrody w połowie lat 80. XX w. pod nazwą Pracownia Architektury Żywej, a od 1989 r. działamy już jako Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Pracując w duchu filozofii ekologii głębokiej zaczynaliśmy od działań ochronnych w Dolinie Wapienicy w Beskidzie Śląskim, gdzie mieściła się pierwsza siedziba naszej organizacji. Od lat 90. stawaliśmy i stajemy do dzisiaj w obronie Puszczy Białowieskiej, dążąc do objęcia jej w całości granicami parku narodowego. Skutecznie walczyliśmy w obronie Doliny Rospudy i o zakaz polowań na duże drapieżniki w Polsce i w Słowacji. W kolejnych latach odnosiliśmy sukcesy w chronieniu klimatu, nie dopuszczając do powstania węglowych elektrowni – Północ i Ostrołęka C. Współtworzyliśmy mapę korytarzy migracyjnych w Polsce i na jej podstawie pracujemy nad powstawaniem efektywnych przejść dla zwierząt, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno dzikich gatunków, jak i użytkowników dróg.

Nasza strona internetowa: https://pracownia.org.pl